Komplexní služby v oblasti BOZP

Pracovní prostředí

Potřebujete hygienická měření, odběry a odborné posudky v oblasti fyzikálních a chemických faktorů pracovního i mimopracovního prostředí? Volejte +420 734 690 461 nebo pište na adresu petr.lips@egem.cz.

Co nabízíme:

Zkušební laboratoř Ústí n/L akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.