egem.cz / Produkty / Servis a údržba

Servis a údržba

Společnost EGEM s.r.o. v rámci servisních prací na zařízení rozvoden bez rozdílu napětí provádí pravidelné činnosti a diagnostiku dle požadavku provozovatele zařízení, popřípadě dle zásad a doporučení výrobce.

Je schopna na základě vyhodnocení stavu nebo v případě poruch operativně řešit vzniklou situaci. Za tímto účelem úzce spolupracuje s výrobci a dodavateli náhradních dílů, popřípadě některé náhradní díly sama drží na skladě operativních zásob.

V případě potřeby řešení náhrad zařízení, či provedení zásadnějších zásahů, disponuje též projekčním týmem.

Má zkušenosti se zajištěním komplexních služeb, obsahujících téměř všechny činnosti, související s chodem rozvoden přenosové soustavy i regionální distribuce.

1) Servis a údržba rozvodných zařízení

Hlavní činnosti

Servis a údržba rozvodných zařízení

 • plnění preventivní údržby včetně diagnostiky na provozovaných elektrických zařízeních
 • VVN, VN, NN dle požadavků zákazníka
 • údržbové a servisní práce s následným odstraňováním zjištěných závad
 • záruční a pozáruční servis na realizovaných zakázkách
 • pozáruční servis v rámci oprávnění pro servisní činnost na výrobky a díla jiných dodavatelů a zhotovitelů, které jsou součástí realizovaného nebo provozovaného díla

Výhody

 • optimalizace nákladů na materiálové a technické vybavení
 • využívání zkušeností z údržby a servisu rozsáhlého spektra energetických zařízení
 • včasná aplikace nových norem, legislativních změn a příslušných předpisů

2) Servis a údržba výkonových transformátorů

Hlavní činnosti

 • dodávky, servis a opravy výkonových transformátorů 6,3 až 400 kV
 • opravy a přetěsnění přepínačů, výkonových vložek a pohonů
 • montáž chlazení, opravy chladičů a radiátorů, případně zajištění jejich výměn
 • montáž a opravy průchodek
 • využití zdvihacího zařízení KRAB
 • manipulace s transformátory
 • diagnostika transformátorů, diagnostika olejů, sušení a filtrace olejů pomocí filtrační stanice MICAFIL VH 120

Výhody

 • ekonomická výhodnost
 • variabilita zařízení
 • snadná manipulace a zajištění zvedaných částí
 • minimalizace prostojů (vypínání transformátoru), způsobené manipulací a transportem stroje

3) Oblast diagnostiky

 • termovizní měření - rychlý, moderní způsob diagnostiky pro všechny napěťové hladiny zařízení pro přenos výkonu, popřípadě i strojů a budov, umožňuje kontrolu velkého rozsahu zařízení v krátkém čase Oblast diagnostiky
 • měření vypínačů testerem Programma TM 1800 – univerzální použití pro vypínače, a to zejména ZVN, VVN. Měří a graficky zobrazuje časy kontaktů, jejich rychlost, dráhu, dynamický odpor, proudy cívek, průběhy ovládacích napětí a další hodnoty
 • měření mechanického chvění transformátorů – zejména u velkých strojů přenosové soustavy, indikace mechanických závad aktivní části, opotřebení ložisek čerpadel a ventilátorů
 • přechodové odpory proudových drah, kontaktů odpojovačů, vypínačů a podobně při použití ss proudu až 800 A
 • měření parametrů plynu SF6 – čistota, rosný bod, rozkladné produkty
 • měření el. pevnosti oleje - základní ověření kvality oleje. Chromatografickou analýzu zajišťujeme prostřednictvím odborných laboratoří.
 • měření svodových proudů svodičů ZVN,VVN. Na základě vývoje hodnoty svodového proudu lze přibližně stanovit životnost prvku
 • kontrola izolačního stavu zařízení pomocí měřiče izolace popřípadě použitím vysokonapěťového zdroje
 • kontroly a nastavení ochran pomocí přístrojů Sverker, Omicron a příslušných software
Dolní navigace