egem.czProdukty / Výroba

Výroba

Realizácia výstavby a opráv energetických zariadení

Rozvodne

 • technologické časti – realizácie silových častí rozvodní, elektrární, teplární a priemyselných závodov
 • riadiace systémy - realizácie riadiacich systémov, ochrán, meraní a komunikácia pre rozvodne, elektrárne, teplárne a priemyselné závody
 • stavebné časti – realizácie stavebných častí alebo stavebných úprav

Vedenie

 • Realizácia nových vedení na kľúč Egem
 • Realizácia optických prenosových ciest na kľúč
 • Realizácia stavebno-montážnych prác na zvýšenie prenosových kapacít vedenia
 • Opravy a údržba vedení
 • Zabezpečenie vedení v prípade ich havárií
 • Pochôdzkové a lezecké revízie

Elektrárne a výrobcovia tepla a el. energie

 • vyvedenia výkonu z generátora zapuzdrenými vodičmi
 • montáž generátorových vypínačov
 • montáž rozvodní vlastnej spotreby a blokových rozvodní
 • montáž blokových transformátorov

Priemyslová automatizácia a regulované pohony

 • Bezpečnostné, informačne a regulačné systémy
 • Systémy riadenia výroby
 • Regulované pohony
 • Zaistená, nezaistená vlastná spotřeba


1) Rozvodne VVN

Hlavné činnosti

 • rozvodne a transformovne prenosovej sústavy Egem
 • distribučné a transformačné stanice VVN/VN
 • rozvodne pre vyvedenie výkonu elektrární
 • stanice pre napájanie priemyselných závodov, železníc atd.

Spôsob realizácie

 • vybavenie prístrojmi a zariadeniami tradičných tuzemských i zahraničných dodávateľov podľa priania zákazníka
 • osadenie rozvodní riadiacimi systémami od popredných svetových výrobcov

2) Rozvodne a rozvody VN

Hlavné činnosti

 • rozvodne v kobkovom prevedení
 • oceloplechové rozvádzače so vzduchovou izoláciou alebo s izoláciou plynom SF6

Spôsob realizácie

 • dodávky a montáž s prístrojovou náplňou podľa projektovej dokumentácie alebo našej alternatívy
 • realizácie káblových rozvodov vrátane ukončenia3) Riadiace systémy, rozvádzače a rozvody NN

Hlavné činnosti

 • riadiace systémy, ochrany, merania, komunikácie Egem
 • motorické, svetelné a ovládacie rozvody vrátane rozvádzačov
 • elektrické rozvodné systémy
 • kompenzácia jalového prúdu

Spôsob realizácie

 • inštalácia riadiacich systémov od svetových výrobcov v centralizovanej resp. decentralizovanej podobe
 • inštalácia požadovaných, alebo nami navrhnutých rozvádzačov a prístrojovej náplne
 • inštalácia káblových rozvodov v potrebných úrovniach nehorľavosti a tienení

4) Vedenie VVN a ZVN

Hlavné činnostiVedení VVN a ZVN

 • výstavba, rekonštrukcia, opravy a údržba vedenia
 • realizácia stavebno-montážnych prác pre zvýšenie prenosových kapacít vedenia
 • opravy a zosilnenie existujúcich stožiarov, príp. rekonštrukcie existujúcich vedení
 • opravy existujúcich základov, výstavba optických prenosových ciest na kľúč (OPGW, ADSS))
 • zaistenie vedenia v prípade ich havárií
 • pochôdzkové a lezecké revízie

Spôsob realizácie

 • komplexná dodávka na kľúč vrátane inžinieringu
 • zakladacie práce v ľubovoľnom (akomkoľvek) teréne
 • montáž stožiarov ľubovoľných typov všetkými obvyklými technológiami
 • montáž vodičov pomocou drzdných súprav

5) Priemyslová automatizácia a regulované pohony

Hlavné činnosti Vedení VVN a ZVN

 • bezpečnostné, informačne a regulačné systémy
 • systémy riadenia výroby
 • regulované pohony
 • zaistená, nezaistená vlastná spotreba

Spôsob realizácie

 • inštalácia a uvedenie do prevádzky signalizačných a regulačných systémov
 • inštalácia a úpravy technologických počítačových sieti
 • realizácia riadenia od decentralizovaných pracovísk po dispečerské riadenie
 • dodávka, montáž, nastavenie s funkčnými skúškami regulovaných pohonov
 • dodávka a inštalácia vlastnej spotreby v prevedení zaisteného, nezaisteného napätia