egem.cz / Profil společnosti / Přednosti společnosti

Přednosti společnosti

Naše přednosti
 • celorepubliková i zahraniční působnost
 • disponujeme vlastním útvarem projektů s pracovníky s dlouholetou praxí
 • navrhujeme optimální řešení s ohledem na kvalitu, cenu a rychlost dodávky
 • disponujeme týmem technicky a odborně zdatných pracovníků a montážních skupin vlastníme veškerá potřebná oprávnění pro práce v energetice
 • jsme vybaveni vlastní dopravou a mechanizací, speciálními stroji pro montáž vodičů na vedeních, profesionálním nářadím a speciálními přístroji
 • používáme nejvhodnější a nejkvalitnější materiály
 • využíváme nejnovější technologické postupy a trendy
 • klademe velký důraz na technickou a projektovou přípravu
 • dbáme na zvyšování kvalifikace pracovníků, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí
 • dodržujeme plánované termíny realizace jednotlivých částí i celého díla
 • šetříme náklady vlastníků zařízení prováděním oprav a servisu na stanovišti zařízení

Náš cíl

 • spokojený zákazník a trvalá prosperita našich partnerů i naší společnosti
Dolní navigace