egem.cz / Produkty / Komplexní služby v oblasti BOZP

Komplexní služby v oblasti BOZP


Kontrolní činnost technik BOZP, koordinátor BOZP na stavbě
Identifikace rizik identifikace a hodnocení rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci v souladu s požadavky právních předpisů
Dokumentace BOZP pomoc při zpracování a aktualizaci dokumentace
Audit BOZP ověření stavu bezpečnosti práce na pracovišti z hlediska platné legislativy
Pracovní prostředí hygienická měření, odběry a odborné posudky v oblasti fyzikálních a chemických faktorů pracovního i mimopracovního prostředí
Diagnostika, revize a zkoušky odborné prohlídky, odborné zkoušky elektrických zařízení, revizní zprávy

Kontakt: Petr Lipš, +420 734 690 461, petr.lips@egem.cz

Dolní navigace