egem.cz / Produkty / Projekce

Projekce

Zaměření projekční činnosti

 • transformovny přenosové soustavy ZVN/VVN a VVN/VVNtransformovny přenosové soustavy
 • rozvodny distribuce VVN/VN, VN/NN
 • výrobny elektrické energie (elektrárny)
 • výrobny tepla (teplárny)
 • průmyslové elektrické rozvody
 • venkovní vedení VVN a ZVN

Projektové práce - rozvodny

Hlavní činnosti

 • technologické části - kompletní projekční příprava silových částí rozvoden, elektráren, tepláren a průmyslových závodů
 • řídicí systémy - kompletní projekční příprava řídicích systémů, ochran, měření a komunikace pro rozvodny, elektrárny, teplárny a průmyslové závody
 • stavební části - kompletní projekční příprava stavebních částí nebo stavebních úprav

Hlavní oblasti realizace

 • generální projektantství
 • autorský dozor
 • studie proveditelnosti
 • zadání stavby, dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební řízení
 • zpracování projektové dokumentace v plném rozsahu i v systému 3D obnova a ověření projektové dokumentace skutečného stavu pro výběr zhotovitele
 • prováděcí dokumentace
 • dokumentace skutečného stavu
 • provozní dokumentace
 • poradenství

Projektové práce - vedení

Hlavní činnosti

 • technologická část - komplexní projekční příprava 
 • stavební část - terénní geodetická měření (klasicky, LIDAR systém, fotogrametrie), geologický průzkum, návrh a výpočet základů
 • komplexní inženýrská činnost - příprava stavby, výběr trasy, projednávání

Hlavní oblasti realizace

vedení

 • Návrh variant řešení, technické a ekonomické porovnání variant
 • Návrh konfigurace stožárů, statické výpočty konstrukcí, statická kontrola stožárů pro dodatečnou montáž anténních systémů
 • Vypracování konstrukční a dílenské dokumentace
 • Kontrola skutečného stavu stávajících konstrukcí a návrh oprav
 • Výpočty - zatížitelnosti vedení, elektrického a magnetického pole v okolí vedení, nebezpečných indukčních, kapacitních a galvanických vlivů na sdělovací vedení
 • Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby, realizační dokumentace zhotovitele
 • Vypracování provozní dokumentace vedení podle skutečnosti a specifikací zákazníka
 • Optické trasy na vedeních vvn (OPGW, ADSS, GWWOP)
 • Zpracování technických podkladů pro výběrová řízení

Pro uvedené činnosti vlastníme odpovídající programové vybavení, např. ACAD, NEXIS, PLC-CAD.

Aktivně se zúčastňujeme na tvorbě technických norem a práce v mezinárodní organizaci CIGRE.

Dolní navigace