Servis a údržba

Servis a údržba rozvodných zařízení

Hlavní činnosti

Servis a údržba rozvodných zařízení

  • plnění preventivní údržby včetně diagnostiky na provozovaných elektrických zařízeních
  • VVN, VN, NN dle požadavků zákazníka
  • údržbové a servisní práce s následným odstraňováním zjištěných závad
  • záruční a pozáruční servis na realizovaných zakázkách
  • pozáruční servis v rámci oprávnění pro servisní činnost na výrobky a díla jiných dodavatelů a zhotovitelů, které jsou součástí realizovaného nebo provozovaného díla

Výhody

  • optimalizace nákladů na materiálové a technické vybavení
  • využívání zkušeností z údržby a servisu rozsáhlého spektra energetických zařízení
  • včasná aplikace nových norem, legislativních změn a příslušných předpisů

Dolní navigace