Servis a údržba

Oblast diagnostiky

  • termovizní měření - rychlý, moderní způsob diagnostiky pro všechny napěťové hladiny zařízení pro přenos výkonu, popřípadě i strojů a budov, umožňuje kontrolu velkého rozsahu zařízení v krátkém čase Oblast diagnostiky
  • měření vypínačů testerem Programma TM 1800 – univerzální použití pro vypínače, a to zejména ZVN, VVN. Měří a graficky zobrazuje časy kontaktů, jejich rychlost, dráhu, dynamický odpor, proudy cívek, průběhy ovládacích napětí a další hodnoty
  • měření mechanického chvění transformátorů – zejména u velkých strojů přenosové soustavy, indikace mechanických závad aktivní části, opotřebení ložisek čerpadel a ventilátorů
  • přechodové odpory proudových drah, kontaktů odpojovačů, vypínačů a podobně při použití ss proudu až 800 A
  • měření parametrů plynu SF6 – čistota, rosný bod, rozkladné produkty
  • měření el. pevnosti oleje - základní ověření kvality oleje. Chromatografickou analýzu zajišťujeme prostřednictvím odborných laboratoří.
  • měření svodových proudů svodičů ZVN,VVN. Na základě vývoje hodnoty svodového proudu lze přibližně stanovit životnost prvku
  • kontrola izolačního stavu zařízení pomocí měřiče izolace popřípadě použitím vysokonapěťového zdroje
  • kontroly a nastavení ochran pomocí přístrojů Sverker, Omicron a příslušných software

Dolní navigace