egem.cz / Produkty / Diagnostika, zkušební a revizní činnosti

Diagnostika, zkušební a revizní činnosti

Seznam činností a diagnostik prováděných firmou EGEM

oddělením revizí a zkoušek 440

 • Revize a zkoušky vyhrazených technických elektrických zařízení bez omezení napětí v prostředí bez nebezpečí výbuchu v rozsahu E1A
 • Revize a zkoušky vyhrazených technických elektrických zařízení bez omezení napětí v prostředí s nebezpečím výbuchu v rozsahu E1B
 • Revize a zkoušky elektrických zařízení bez omezení napětí spadající pod Český Báňský úřad v rozsahu EO-C4
 • Revize elektrického nářadí
 • Revize zkratovacích souprav
 • Měření krokového a dotykového napětí
 • Měření korozivního úbytku uzemňovací soustavy
 • Termovizní měření
 • Trasování NN, VN a VVN kabelů
 • AC zkoušky rozvoden do 35 kV přiloženým napětím 50 Hz, maximální zkušební napětí 80 kV/AC
 • AC zkoušky kabelů do 35 kV přiloženým napětím 0,1 Hz, maximální zkušební napětí 60 kV/AC
 • DC zkoušky zapouzdřených vodičů přiloženým napětím, maximální zkušební napětí 80 kV/DC
 • Měření kvality sítě analyzátorem
 • Měření svodičů přepětí
  • Měření izolačního odporu vinutí Riz
  • Měření svodového proudu LCM II
 • Diagnostiky transformátorů
  • Měření izolačního odporu vinutí Riz
  • Ztrátový činitel vinutí tgδ, kapacita izolačního systému vinutí
  • Měření kapacity C2 a C50 vinutí
  • Elektrické měření parametrů průchodek s měřicím vývodem – ztrátový činitel vinutí tgδ, kapacita
  • Měření odporu vinutí včetně přerušení regulace
  • Měření převodu na všech odbočkách
 • PTP, PTN
  • Měření izolačního odporu vinutí Riz
  • Ztrátový činitel vinutí tgδ, kapacita izolačního systému vinutí
  • Měření odporu vinutí
  • Měření převodu na všech vinutích
  • Měření polarity
  • Měření uzavřenosti
 • Stožáry VN, VVN a ZVN
  • Měření rezistivity půdy
  • Měření uzemnění tří- i čtyřpólovou metodou 62% (s odpojeným zemním lanem)
  • Měření uzemnění stožárů s připojeným zemním lanem vysokofrekvenční metodou pomocí Rogowského cívek (ampflexů)
  • Měření zemní impedance stožárů více kmitočty
 • Vypínače VN, VVN a ZVN – sestavení a uvedení do provozu ABB, Siemens, GE
  • Měření přechodových odporů hlavních kontaktů
  • Měření zapínacích a vypínacích časů hlavních a pomocných kontaktů včetně měření odporu a proudu ovl. cívek + měření pohybu hlavních kontaktů
  • Měření dynamického odporu hlavních kontaktů (průběh při operaci vyp.)
 • Odpojovače VN, VVN a ZVN – sestavení a uvedení do provozu SERW, Dribo, SIEMENS, GE a ABB
  • Měření přechodových odporů hlavních kontaktů
 • Diagnostika a práce s SF6
  • Plnění SF6 vypínačů, měničů, GIS
  • Stažení plynu SF6 – Dilo 20-1 mbar abs.
  • Vyvakuování SF6 (vzduchu)
  • Měření úniku SF6 infračerveným snímačem (NDIR) od 1 ppmv
  • Měření čistoty plynu SF6
  • Měření obsahu SO2 v SF6
  • Měření rosného bodu SF6
  • Likvidace přístrojů obsahujících SF6. Předání SF6 k recyklaci.
 • Montáž kabelových souborů, spojek a koncovek
  • Cellpack
  • Raychem
  • Prysmian
  • Pfisterer
  • Nkt

Kontaktní osobou je pan Bronislav Němec. Volejte +420 602 534 831 nebo pište na adresu bronislav.nemec@egem.cz.

měřicí vůz                  měřicí vůz

Dolní navigace