Profil společnosti

EGEM s.r.o. je inženýrsko-dodavatelskou společností se zaměřením na projektování, výstavbu, rekonstrukce, opravy, servis a údržbu rozvodných energetických zařízení včetně přenosových cest a elektročástí zdrojů elektrické energie.

Společnost nabízí zákazníkovi komplexní služby od návrhu řešení jeho požadavků, přes jejich realizaci, až po služby související s provozováním, servisem a údržbou.

Vize společnosti EGEM s.r.o. : „Být lídrem českého energetického trhu v oblasti projektování, výstavby, rekonstrukce a údržby rozvoden, elektráren a vedení VVN a ZVN.“