Výroba

Výroba
Realizace výstavby a oprav energetických zařízení

Rozvodny

 • technologické části – realizace silových částí rozvoden, elektráren, tepláren a průmyslových závodů
 • řídicí systémy – realizace řídicích systémů, ochran, měření a komunikace pro rozvodny, elektrárny, teplárny a průmyslové závody
 • stavební části – realizace stavebních částí nebo stavebních úprav

Vedení

 • realizace nových vedení na klíč
 • realizace optických přenosových cest na klíč
 • realizace stavebně montážních prací pro zvýšení přenosových kapacit vedení
 • opravy a údržba vedení
 • zajištění vedení v případě jejich havárií
 • obchůzkové a lezecké revize Zaměření realizační činnosti rozvodny VVN rozvodny a rozvody VN řídicí systémy, rozvaděče a rozvody NN vedení VVN a ZVN

Elektrárny a výrobny tepla a el. energie

 • vyvedení výkonů z generátoru zapouzdřenými vodiči
 • montáž generátorových vypínačů
 • montáž rozvoden vlastní spotřeby a blokových rozvoden
 • montáž blokových transformátorů

Průmyslová automatizace a regulované pohony

 • Bezpečnostní, informační a regulační systémy
 • Systémy řízení výroby
 • Regulované pohony
 • Zajištěná a nezajištěná vlastní spotřeba

1) Rozvodny VVN

Hlavní činnosti

 • rozvodny a transformovny přenosové soustavy
 • distribuční a transformační stanice VVN/VN
 • rozvodny pro vyvedení výkonu elektráren
 • stanice pro napájení průmyslových závodů, železnic atd.

Způsob realizace

 • vybavení přístroji a zařízením tradičních tuzemských i zahraničních dodavatelů dle přání zákazníka
 • osazení rozvoden řídicími systémy od předních světových výrobců

2) Rozvodny a rozvody VN

Hlavní činnosti

 • rozvodny v kobkovém provedení
 • oceloplechové rozvaděče se vzduchovou izolací nebo s izolací plynem SF6

Způsob realizace

 • dodávky a montáž s přístrojovou náplní dle projektové dokumentace nebo naší alternativy
 • realizace kabelových rozvodů včetně ukončení

3) Řídicí systémy, rozvaděče, rozvody NN

Hlavní činnosti

 • řídicí systémy, ochrany, měření, komunikace
 • motorické, světelné a ovládací rozvody včetně rozvaděčů
 • elektrické rozvodné systémy
 • kompenzace jalového proudu

Způsob realizace

 • instalace řídících systémů od světových výrobců v centralizované resp. decentralizované podobě
 • instalace požadovaných, nebo námi navržených rozvaděčů a přístrojové náplně
 • instalace kabelových rozvodů v potřebných úrovních nehořlavosti a stínění

4) Vedení VVN a ZVN

Hlavní činnosti

 • výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba vedení
 • realizace stavebně montážních prací pro zvýšení přenosových kapacit vedení
 • opravy a zesílení stávajících stožárů v případě rekonstrukcí stávajících vedení
 • opravy stávajících základů výstavba optických přenosových cest na klíč (OPGW, ADSS)
 • zajištění vedení v případě jejich havárií
 • pochůzkové a lezecké revize

Způsob realizace

 • komplexní dodávka na klíč včetně inženýringu
 • zakládací práce v libovolném terénu
 • montáž stožárů libovolných typů všemi obvyklými technologiemi
 • montáž vodičů pomocí brzdných souprav

5) Průmyslová automatizace a regulované pohony

Hlavní činnosti

 • bezpečnostní, informační a regulační systémy
 • systémy řízení výroby
 • regulované pohony
 • zajištěná a nezajištěná vlastní spotřeba

Způsob realizace

 • instalace a uvedení do provozu signalizačních a regulačních systémů
 • instalace a úpravy technologických počítačových sítí
 • realizace řízení od decentralizovaných pracovišť až po dispečerské řízení
 • dodávka, montáž a nastavení regulovaných pohonů včetně funkčních zkoušek
 • dodávka a instalace vlastní spotřeby v převedení zajištěného, nezajištěného napětí