Slovo ředitele

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři!

Společnost EGEM působí na trhu energetiky již od roku 1995. Zaměstnáváme pracovníky s dlouholetými praktickými a odbornými zkušenostmi v oblasti inženýrsko-dodavatelské činnosti a montážních prací především v sektoru přenosu a distribuce elektrické energie v tuzemsku i zahraničí. Po dobu naší existence jsme realizovali celou řadu významných projektů, např. rekonstrukci rozvoden TR Sokolnice 245 a 420 kV pro společnost ČEPS, a.s. nebo rekonstrukci rozvodny TR Řeporyje 110 kV pro ČEZ, a. s.

Prošli jsme také řadou změn. V roce 2009 jsme se sloučili se společností EGE-ENERGOVOD, s.r.o., čímž jsme rozšířili portfolio našich služeb o projektování, výstavbu, opravy a údržbu venkovních nadzemních vedení vvn a zvn (110, 220 a 400 kV). Tímto krokem EGEM výrazně posílil své postavení nejen na českém, ale rovněž na zahraničním trhu.

Prvořadým cílem je pro nás spokojenost našich zákazníků, a proto klademe velký důraz na kvalitu námi poskytovaných služeb. Jsme držiteli certifikace Lloyd’s Register pro systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016, systému hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2012 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:2007.

Abychom neustále naplňovali vizi společnosti „Být lídrem českého energetického trhu v oblasti projektování, výstavby, rekonstrukce a údržby rozvoden, elektráren a vedení vvn a zvn.“, vytváříme a nabízíme svým zákazníkům nadstandardní řešení a postupy.

Těší nás, že Vám společnost EGEM poskytuje stále kvalitnější služby.

Ing. Jan Bendík
jednatel a výkonný ředitel