Profil spoločnosti

EGEM s.r.o. je inžiniersko-dodávateľskou spoločnosťou so zameraním na projektovanie, výstavbu, rekonštrukcie, opravy, servis a údržbu rozvodných energetických zariadení vrátane prenosových ciest a elektročastí zdrojov elektrickej energie.

Spoločnosť ponúka zákazníkovi komplexné služby od návrhu riešenia jeho požiadaviek, cez ich realizáciu, až po služby súvisiace s prevádzkovaním, servisom a údržbou.

Vízia spoločnosti EGEM s.r.o.:
„Byť lídrom českého energetického trhu v oblasti projektovania, výstavby, rekonštrukcie a údržby rozvodní, elektrární a vedení VVN a ZVN.“